Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Informator: Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Szanowni Państwo

Zarząd Województwa przyjął projekt "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

Projekt rocznego programu przygotowany został przez  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami i jednostkami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

W międzyczasie Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, podczas XIX Forum NGO we Włocławku przeprowadziło panel dyskusyjny wraz z badaniem ankietowym, w ramach konsultacji na etapie tworzenia programu. Materiał został wzięty pod uwagę przy procesie powstawania projektu Programu na 2019 rok.

Proces konsultacji potrwa do 31 sierpnia br.

Po zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt Programu i formularz konsultacji przesyłamy w załączeniu - Zapraszamy do udziału w konsultacjach