Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Wizyta w miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau

,,NARÓD, KTÓRY TRACI PAMIĘĆ, TRACI SUMIENIE”

                                                                              Zbigniew Herbert

               29 marca 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego i z Zespołu Szkół w Karnkowie odwiedzili powstałe w 1947 roku Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau – symbol terroru, ludobójstwa i Holocaustu.  Auschwitz utworzony został przez hitlerowców w 1940 roku na przedmieściach miasta Oświęcimia, które podobnie jak i inne tereny Polski, było okupowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Nazwa miasta Oświęcim została zamieniona na Auschwitz i stała się również nazwą obozu. W ciągu następnych lat obóz został rozbudowany i składał się z trzech głównych części: Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz oraz ponad 40 podobozów. Początkowo w obozie więzieni byli i ginęli Polacy. Później osadzano w nim również radzieckich jeńców wojennych, Cyganów oraz więźniów innych narodowości. Od 1942 roku obóz stał się miejscem największego masowego mordu w dziejach ludzkości, dokonanego na europejskich Żydach w ramach hitlerowskiego planu całkowitej zagłady tego narodu.

                Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz to nie tylko rozległy teren i autentyczne poobozowe bloki, baraki, wieże strażnicze, ale także dziesiątki tysięcy przedmiotów o szczególnym charakterze, wymowie i symbolice. Znajdują się tu m.in.: tereny z ludzkimi prochami; ruiny komór gazowych i krematoriów; miejsca, gdzie lekarze SS przeprowadzali selekcje; drogi, którymi prowadzono ludzi do komór gazowych; miejsca, gdzie rodziny żydowskie oczekiwały na śmierć; miejsca egzekucji; zobaczyć też można jeden z najbardziej poruszających dowodów zbrodni-blisko dwie tony kobiecych włosów obciętych ofiarom.

                Przewodnicy, oprowadzając po  obozowych blokach, opowiadali  o życiu więźnia, beznadziejnych warunkach mieszkalnych i sanitarnych, eksperymentach medycznych oraz miejscach straceń. Na koniec udano się pod pomnik ofiar- na terenie byłego obozu Birkenau w 1967 roku został postawiony pomnik upamiętniający ofiary Auschwitz. Monument fizycznie i symbolicznie zamyka drogę prowadzącą w czasie wojny do komór gazowych. Na pomniku umieszczono 23 tablice z tekstem w głównych językach, jakim posługiwali się deportowani do Auschwitz.

                Wyjazd zorganizowała Ewa Adamkiewicz . Szczególne podziękowania dla opiekunów grupy: pani Aleksandry Ałtyn, panów Piotra Arenta i Kamila Komorowskiego.