Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Laureat z ZS Radomice zajął I miejsce w Konkursie Plastycznym "Obrona Cywilna Wokół Nas" – edycja 2019

4 czerwca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim zostały ogłoszone wyniki Konkursu Plastycznego "Obrona Cywilna Wokół Nas" – edycja 2019 pod hasłem: Działania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Nagrody wręczyli wicewojewoda Józef Ramlau oraz Rafał Rewoliński - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Na konkurs zorganizowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nadesłano 369 prac z 53 samorządów z naszego województwa. Komisja konkursowa wyróżniła prace uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, z podziałem na klasy 1–3 i klasy 4-8, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy m.in. z zakresu: bezpieczeństwa, obrony cywilnej, rozumianej, jako szeroko pojętej ochrony ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych wśród młodzieży. Ma promować właściwe postawy wobec zagrożeń, uczyć prawidłowego zachowania i reagowania wobec różnych niebezpieczeństw i zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Uczestnictwo w konkursie rozwija wyobraźnię uczestników, pozwala zwrócić uwagę uczniów na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, szkole i poza nią. Przybliża również mieszkańcom regionu, dzięki prezentacji prac laureatów, różne aspekty ochrony ludności w naszym regionie.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

„OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS” Edycja 2019 pod hasłem „Działania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych” został uczeń naszej szkoły Wiktor Kowalski, który zajął I miejsce w kategorii IV-VIII.