Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Pozyskaliśmy 680 tys. zł. dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock

W dniu 8 lipca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisania umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 34 jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski przeszły pozytywnie procedury oceny formalnej i merytorycznej oraz uzyskały największą ilość punktów.
W tym zaszczytnym gronie znalazła się Gmina Lipno reprezentowana przez Wójta Andrzeja Szychulskiego oraz Skarbnika Gminy Izabelę Balcerkowską, którzy podpisali umowę o dofinasowanie projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn - Kłokock nr 170522 C ETAP II i III”.
Całkowita wartość zadania wynosi 1 363 336,18 zł w tym dofinasowanie stanowi kwotę 680 000,00 zł.