Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn - Kłokock nr 170522 C ETAP II i III

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej nr 170522C etap II i III relacji Białowieżyn – Kłokock, o łącznej długości 1 518 mb. Zakres prac obejmował:

- Przebudowę nawierzchni jezdni;
- Przebudowę skrzyżowań w ramach pasa drogowego;
- Wykonanie zjazdów na przyległe działki;
- Przeprowadzenie robót konserwujących na istniejących rowach przydrożnych.

Wykonawcą obydwu etapów była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. Ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek
Koszt inwestycji to 1 363 336,18 zł.

Inwestycja otrzymała dofinasowanie ze środków Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 680 000,00 zł.