Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Uroczyste podpisanie umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 2 października 2019 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisanie umów było związane z ogłoszonym w marcu 2019 r przez Wojewodę Mikołaj Bogdanowicz konkursem.

Gminę podczas uroczystości reprezentowali Wójt Gminy Pan Andrzej Szychulski wraz z Panią Skarbnik Izabelą Balcerkowską.

Podpisane umowy dotyczyły następujących inwestycji:

1. Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Maliszewo-Komorowo nr 170538 C - od km 0+003,6 do 2+227,6.

2. Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Chlebowo-Chodorążek nr 170513 C Etap III od km 0+995 do km 1+990, Etap IV od km 1+990 do km 2+512,10, Etap V od km 3+137 do km 3+768.

Łączna kwota pozyskanego dofinasowania z środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 2 846 339,00 zł.