Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Uczniowie z Zespołu Szkół w Karnkowie po raz kolejny przystąpili do Interdyscyplinarnego Programu ,,KinoSzkoła”

Uczniowie z Zespołu Szkół w Karnkowie po raz kolejny przystąpili do Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej ,,KinoSzkoła”. Ogólnopolski Program realizowany w lipnowskim kinie ,,Nawojka” pod okiem pani Moniki Głowackiej proponuje różnorodne formy edukacyjne, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród uczniów i nauczycieli. Zawartość merytoryczna Programu powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, etyki, wychowania do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych. Celem zajęć jest wsparcie w kształtowaniu postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

10 października br. uczniowie realizowali cykl profilaktyczno-społeczny. Temat spotkania brzmiał: ,,Motywacja-podstawa sukcesu”. Dialogowana prelekcja uzmysłowiła dzieciom, jak ważne jest dążenie do urzeczywistnienia wyznaczonych sobie celów. Z kolei duńska komedia muzyczna pt. ,,Mamy talent!” – opowieść o młodych muzykach odbywających zwariowaną podróż ku realizacji marzeń – pokazała, czym jest przyjaźń i akceptacja siebie i innych.