Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje: Ogłoszenie o naborze 2/2019 - rozwijanie przedsiębiorczości oraz warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zakresu tematycznego operacji: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od 15-28 listopada 2019 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe mieszczącym się przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Więcej informacji na stronie www. lgddobrzyn.pl oraz pod numerem telefonu 54 253 05 38.

Szkolenie/warsztaty dla naboru 2/2019 - rozwijanie przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia : Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 2. Początek szkolenia/warsztatów godz. 11:00.
Program szkolenie
10:45 - 11:00 Rejestracja uczestników
Część I szkolenie
11:00 - 12:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.
12:30 - 13:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów.
13:30 - 13:45 Przerwa kawowa
Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej
13:45 - 15:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 17:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania biznesplanu
17:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

Doradztwo dla naboru 2/2019 - rozwijanie przedsiębiorczości

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 2/2019: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest przez biuro Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.