Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W ramach gminnych obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 7 listopada br. w filii bibliotecznej w Jastrzębiu odbyła się uroczysta akademia. Spotkanie uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu, przygotowany przez nauczycieli: Marię Piotrkiewicz, Katarzynę Gęsicką i Krzysztofa Kostrzewskiego. Pieśni legionowe poruszające serce każdego Polaka zaprezentował Młodzieżowy Zespół Instrumentalno-Wokalny z Wichowa, natomiast „na ludową nutę”, wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój, śpiewali „Wichowiacy”.
Wśród zaproszonych pojawili się następujący goście: Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Andrzej Piotr Szychulski Wójt Gminy Lipno, Kazimierz Mątowski Zastępca Wójta Gminy Lipno, Radni Gminy Lipno z Przewodniczącym Andrzejem Chojnickim i Wiceprzewodniczącym Janem Kowalskim, Zbigniew Agaciński Radny Rady Powiatu, Krzysztof Milak Sekretarz Gminy Lipno, Teresa Sztuka Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wichowie, Irena Retlikowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, dyrektorzy szkół Gminy Lipno, sołtysi na czele z Antonim Kozakiewiczem Sołtysem sołectwa Jastrzębie, przedstawiciele KGW Jastrzębie i LZS Jastrzębie, pracownicy Urzędu Gminy Lipno, instytucji kultury i bibliotek oraz wielu innych, zacnych gości.
11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych i wyjątkowych dat w historii narodu polskiego. Odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów było wynikiem splotu niezwykle korzystnych czynników wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz nieustającemu dążeniu większości polskiego społeczeństwa do samostanowienia narodowego.
Listopad 1918 roku był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice. 29 listopada 1918 roku Józef Piłsudski zwracając się w Belwederze do grona najbliższych współpracowników tak mówił o odzyskanej niepodległości: „Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić. Przemiana, w której konsekwencji powinno się zapomnieć o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim krzyżem stare porachunki (...) A czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zdecydować na jakiej przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność obwarujemy i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojdą z powrotem do siły i pełnego głosu sąsiedzi ze wschodu i z zachodu”.
Uroczystość była wspólną inicjatywą Gminnego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, Gminnej Biblioteki Publicznej i Koła Gospodyń Wiejskich Jastrzębie. Z tej okazji przybyli goście wysłuchali występu uczniów z miejscowej szkoły, Młodzieżowego Zespołu Instrumentalno-Wokalnego z Wichowa i zespołu folklorystycznego „Wichowiacy”.
Na zakończenie spotkania Ewa Rozen Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej podziękowała wszystkim gościom za przybycie i wspólne świętowanie odzyskania wolności, dodając: „pielęgnujmy naszą niepodległość i nie zapominajmy o niej w pędzie codziennego życia. Przypomnijmy sobie czasami, że jesteśmy niepodlegli bo nasze rodziny, nasi przodkowie potrafili być razem. Że jesteśmy wolni, po potrafimy się jednoczyć i być razem, i że jesteśmy wolni, bo wolność, bo wolność mamy we krwi”.
Uroczysta akademia ujęła serca przybyłych gości, a w szczególności występ dzieci, które recytując wiersze o Polsce i o patriotyzmie, wywołały wzruszenie i wiele ciepłych emocji. Na zakończenie każdy uczestnik został zaproszony na kawę i ciasto.