Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Zdjęcie przedstawia wójta gminy lipno oraz księdza siedzących naprzeciw siebie przy stole przekazujących dokumenty

Nasza Gmina dba o zabytki

Radni na sesji 12 marca zdecydowali o udzieleniu przez Gminę Lipno dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jadwigi w Karnkowie. Środki finansowe zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym. Ołtarz główny pochodzi z II połowy XVII wieku i stanowi rzeczywisty przykład rokokowej nastawy z bogatymi zdobieniami ornamentalnymi. Drewno polichromowane, złocone z obrazami Św. Jadwigi i św. Józefa. Obecny stan wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej, ranga obiektu wymaga prac zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej i ustawą o ochronie zabytków. Są to prace specjalistyczne, których koszt przekracza znacznie możliwości finansowe parafii. Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym rozpoczęto w 2018 roku. Prace w 2020 roku dotyczyć będą części ołtarza: tabernakulum i dwóch dekoracji snycerskich z pierwszej kondygnacji retabulum ołtarzowego. Zły stan techniczny ołtarza zmusza do ratowania go przed całkowitym zniszczeniem. 20 marca została podpisana umowa o udzieleniu dotacji w wysokości 20 000 zł pomiędzy Wójtem Andrzejem Piotrem Szychulskim a Księdzem Danielem Augustyniakiem Proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Jadwigi w Karnkowie. Całkowita wartość robót szacowana jest na kwotę 42 332,70 zł.