Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Lipno

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Lipno

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz wykryciem wirusa SARS Cov-2 u pracowników Urzędu, planujemy przejście Urzędu Gminy Lipno w tryb pracy zdalnej od dnia 23 listopada 2020 roku. Oznacza to, że Urząd nie będzie obsługiwał bezpośrednio interesantów, w tym również zawieszona będzie obsługa kasowa. Wnioski, podania i sprawy urzędowe załatwiać będzie można wyłącznie w formie elektronicznej, adres email: lipno@uglipno.pl, telefonicznej, poprzez platformę e-PUAP, platformę eurzad.uglipno.pl lub wrzucać do specjalnie przygotowanej urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu w godz. od 7.30 do 15.00 (w piątki do 14.00). W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu załatwienia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym referatem – 542886200 (Sekretariat) lub bezpośrednio z pracownikami (numery telefonów podane na stronie www.uglipno.pl oraz na tablicy informacyjnej przy wejściu do Urzędu). Do dyspozycji interesantów jest również domofon przy wejściu do budynku. W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie (sprawy pilne wymagające osobistego kontaktu) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, z którym zostanie ustalony termin spotkania. Prosimy również o regulowanie wszelkich należności i opłat w postaci płatności elektronicznych na wskazany w fakturach lub decyzjach numer rachunku bankowego:

- za odpady komunalne na konto indywidualne lub konto wskazane poniżej; .

- z tytułu podatków i innych należności na konto: PKO BP S.A.: 67 1020 1462 0000 7202 0343 4107.

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Lipno