Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Parafia M.B. Częstochowskiej w Brzeźnie

BRZEŹNO
Parafia M.B. Częstochowskiej
87-618 Brzeźno k. Lipna,
tel. 054/ 288 13 76
Proboszcz: ks. mgr Jacek Kopczyński

Parafię M.B. Częstochowskiej ustanowiono w 1914 r., ponownie w 1956 r. Należą do niej miejscowości: Brzeźno, Drozdowiec, Komorowo, Maliszewo (część), Oparczyska, Wąkól i Żabieniec, które w 1991r. liczyły łącznie 908 mieszkańców.
Parafiami sąsiednimi są: Bobrowniki, Wniebowzięcia NMP w Lipnie, Bł. M. Kozala w Lipnie, Ostrowite, Sumin. W dyspozycji parafii znajduje się ziemia parafialna o powierzchni 0,30 ha, kościoły – drewniany i murowany, plebania murowana z 1967 r., budynek gospodarczy, cmentarz grzebalny oraz kaplica pod wezwaniem Chrystusa Króla Miłosiernego w Maliszewie – murowana, pokryta eternitem, poświęcona 3 XI 1988 r. przez BPA Henryka Muszyńskiego.
Zbudowany w XVIII w. Z fundacji właścicieli wsi Rościszewskich. Początkowo stał on w ogrodzie należącym do dziedzica. Przeciągnięty za pomocą belek na miejsce, gdzie stoi dzisiaj. W latach 1955 - 1956 odnowiony i powiększony o murowaną przybudówkę od północy i kaplicę od południa. Drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej. Halowy, nakryty stropem płaskim z fasetą. Chór muzyczny drewniany na czterech słupach. Na zewnątrz ściany szalowane.
Dachy siodłowe ze skośnymi połaciami nad prezbiterium od wschodu i nad nawą od zachodu, kryte blachą. Na kalenicy nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, sześcioboczna z latarnią, zwieńczona ostrosłupowym daszkiem podbitym blachą. Wewnątrz znajduje się tylko ołtarz główny barokowy z pierwszej połowy XVIII w. z obrazem św. Antoniego Padewskiego oraz kilka starych ławek (nie mających wartości historycznej).
Poza tym wyposażenie kościoła zostało przeniesione po oddaniu do użytku nowego murowanego kościoła ok. 2000 roku.

W 2016 roku drewniany kościół został przewieziony do skansenu w Kłóbce.

Przeniesioną do Kłóbki budowlę odtworzono w jej pierwotnym, barokowym kształcie. Zgodnie ze źródłami archiwalnymi dachy pokryto gontem osikowym, a barokową wieżyczkę z baniastym hełmem obito wiórem osikowym. W wieżyczce zawieszono dzwon pochodzący prawdopodobnie jeszcze z pierwotnej kaplicy, odlany w toruńskiej ludwisarni Fryderyka Becka w 1729 r. Wnętrze kościoła odtworzono zgodnie z jego stanem sprzed rozbiórki. Znajduje się w nim  empora (chór muzyczny) wsparta na dwóch słupach a pod sufitem szeroka faseta z malarskim fryzem z kartuszami o motywach maryjnych i chrystusowych. Na suficie w otoczeniu kłębiastych obłoków umieszczone jest przedstawienie Maryi Niepokalanej. Wyposażenie i wystrój wnętrza pochodzą sprzed Soboru Watykańskiego II (1965 r.), gdy mszę odprawiano w rycie trydenckim, po łacinie, a kapłan, tak jak wierni, stał przodem do ołtarza.