Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

GMINA LIPNO MA HERB I INNE SYMBOLE HERALDYCZNE

 

gmina_lipnoherb112x130png [112x130]

Dzień 24 czerwca 2014 roku przejdzie do historii naszej gminy, gdyż właśnie tego dnia Rada Gminy Lipno podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Lipno. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy uczestniczący w sesji Radni.  Posiedzenie Rady zaszczyciło swoją obecnością wielu zaproszonych gości, m.in.: Starosta Lipnowski, przedstawiciele służb mundurowych – policji i wojska, prezesi lokalnych banków i firm, a także dyrektorzy szkół i instytucji kultury.

O przebiegu prac związanych z procesem opracowania symboli Gminy informowaliśmy już wcześniej na łamach naszej strony internetowej. Poniżej pragniemy jeszcze raz przedstawić ustanowione przez Radę Gminy Lipno insygnia.

Herb Gminy Lipno wyraża w polu błękitnym drzewo lipowe złote (żółte) na zielonej murawie, nad którym krzyż kawalerski złoty na barku srebrnej podkowy. Ze środka podkowy wychodzi strzała srebrna żeleźcem na dół.

 

gmina_lipnoherb400png [400x464]

 

Flaga Gminy Lipno ma postać płata o proporcjach jak 5:8, składających się z dwóch pasów: niebieskiego i zielonego o proporcjach jak 4:5 i 1:5. Pośrodku pasa niebieskiego znajduje się godło herbu Gminy Lipno.

 

flaga_gmina_lipnojpg [400x250]

 

Pieczęcie Gminy Lipno:

1)      Pieczęć Gminy Lipno ma kształt okrągły z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu Gminy Lipno i otokowym napisem  majuskułowym GMINA LIPNO;

2)      Pieczęć Rady Gminy Lipno ma kształt okrągły z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu Gminy Lipno i napisem majuskułowym RADA GMINY LIPNO;

3)      Pieczęć Wójta Gminy Lipno ma kształt okrągły z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu Gminy Lipno i napisem majuskułowym WÓJT GMINY LIPNO.

 

pieczecijpg [400x127]

 

Łańcuchy:

1)      Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Lipno składa się z ogniw o kształcie nawiązującym do cech herbu (listki lipy) i klejnotu przedstawiającego tarczę z herbem Gminy Lipno. Wszystkie ogniwa wykonane są z metalu barwy srebrnej;

2)      Łańcuch Wójta Gminy Lipno składa się z ogniw o kształcie nawiązującym do cech herbu (listki lipy) i klejnotu przedstawiającego tarczę z herbem Gminy Lipno. Wszystkie ogniwa wykonane są z metalu barwy złotej.

 

lancuchy2jpg [400x277]