Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

 

Portal informacyjny mieszkańca (posiedzenia, wyniki głosowań): uglipno.esesja.pl

Transmisje obrad sesji na żywo: https://www.youtube.com/user/UrzadGminyLipno/live

Nagrania archiwalne obrad sesji: kanał YouTube Gminy Lipno

 20181120_140159_kopiajpg [2455x1884]

Skład Rady Gminy w kadencji 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 4

Sołectwa: Jastrzębie, Okrąg

Chojnicki Andrzej

 chojnicki_andrzejjpg [120x120]

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 8

Sołectwa: Barany, Krzyżówki, Ostrowite

Kowalski Jan Andrzej

 kowalski_janjpg [120x120]

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 12

Sołectwo Radomice

Lorenc Janusz

 lorenc_januszjpg [120x120]

Radny Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 2

Sołectwa: Jankowo, Trzebiegoszcz

Celmer Edward

 edward_celmerjpg [120x120]

Radny Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 3

Sołectwa: Lipno I, Złotopole

Górnicki Józef Marian

 gornicki_jozefjpg [120x120]

Radny Gminy Lipno

Has Rafał

Okręg wyborczy nr 1

Sołectwa: Brzeźno, Maliszewo

Has Rafał

 has_rafaljpg [120x120]

Radna Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 10

Sołectwo Łochocin

Jabłońska Małgorzata

 jablonska_malgorzatajpg [120x120]

Radny Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 11

Sołectwa: Wichowo, Zbytkowo

Jędrzejewski Grzegorz

 jedrzejewski_grzegorzjpg [120x120]

Radny Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 9

Sołectwa: Grabiny, Ostrowitko, Popowo

Kijewski Krzysztof Sławomir

 kijewski_krzysztofjpg [120x120]

Radna Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 6

Sołectwa: Karnkowo

Rozpędowska Anna

 rozpedowska_annajpg [120x120]

Radny Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 14

Sołectwa: Huta Głodowska, Kłokock, Rumunki Głodowskie, Tomaszewo

Strużyński Stanisław

 struzynski_stanislawjpg [120x120]

Radny Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 7

Sołectwa: Biskupin, Ignackowo, Komorowo, Ośmiałowo

Szajgicki Leszek

 szajgicki_leszekjpg [120x120]

Radny Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 5

Sołectwa: Chlebowo, Chodorążek, Karnkowskie Rumunki, Kolankowo

Wiśniewski Tomasz

 wisniewski_tomaszjpg [120x120]

Radny Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 13

Sołectwa: Białowieżyn, Lipno II

Ziemiński Wacław

 waclaw_zeminskijpegjpg [120x120]

Radny Gminy Lipno

Okręg wyborczy nr 15

Sołectwa: Głodowo, Piątki, Wierzbick

Złakowski Robert

 

 zlakowski_robertjpg [120x120]

Komisja Rewizyjna w składzie 5 - osobowym, składająca się z Radnych:

a) Górnicki Józef - Przewodniczący Komisji

b) Jabłońska Małgorzata

c) Strużyński Stanisław

d) Szajgicki Leszek

e) Wiśniewski Tomasz

 

Komisja Budżetu i Finansów w składzie 5- osobowym, składająca się z Radnych:

a) Strużyński Stanisław - Przewodniczący Komisji

b) Has Rafał

c) Jędrzejewski Grzegorz

d) Rozpędowska Anna

e) Wiśniewski Tomasz

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie 5- osobowym składająca

się z Radnych:

a) Kijewski Krzysztof – Przewodniczący Komisji

b) Celmer Edward

c) Chojnicki Andrzej

d) Lorenc Janusz

e) Rozpędowska Anna

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie 5 - osobowym, składająca się z Radnych:

a) Ziemiński Wacław - Przewodniczący Komisji

b) Celmer Edward

c) Jędrzejewski Grzegorz

d) Kowalski Jan

e) Lorenc Janusz

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w składzie 5– osobowym,

składająca się z Radnych:

a) Szajgicki Leszek -Przewodniczący Komisji

b) Jabłońska Małgorzata

c) Kowalski Jan

d) Złakowski Robert

e) Ziemiński Wacław

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie 3– osobowym, składająca się z Radnych:

a) Has Rafał -Przewodniczący Komisji

b) Kijewski Krzysztof

c) Złakowski Robert

 

Radni Gminy Lipno od 1990 roku:

Radni 1990-1994

Radni 1994-1998

Radni 1998-2002

Radni 2002-2006

Radni 2006-2010

Radni 2010-2014

Radni 2014-2018