Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Polityka Prywatności

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną www.uglipno.pl (dalej „Serwis”) jest Gmina Lipno.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail ochronadanych@uglipno.pl lub pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 29, 87 – 600 Lipno.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe pozyskane w Serwisie, głównie za pośrednictwem formularzy, w celu:

  1. wyświetlania treści Serwisu oraz prowadzenia komunikacji,
  2. archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. analitycznym (lepszego doboru usług do potrzeb mieszkańców, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o potrzebach osób korzystających z serwisu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie możemy świadczyć Usług.

Jak długo planujemy przechowywać dane

Dane osobowe przetwarzane w roku kalendarzowym dla potrzeb świadczenia przez nas usług planujemy przechowywać nie dużej niż przez 5 lat od końca roku kalendarzowego.

Prawa osób korzystających z Serwisu

Osobom korzystającym z Serwisu przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych.

W przypadku wątpliwości odnośnie przetwarzania danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Odbiorcy danych

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu nie będą przekazywane innym podmiotom.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony danych, w tym CAA, DNSSEC oraz system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na urządzeniu końcowym może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Użytkownik Serwisu może w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.