Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Flaga i herb Polski Napis Fundusz Dróg Samorządowych [600x301]

Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020r. Celem projektów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

1) W miesiącu wrześniu 2020r. zakończono inwestycję pn. „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Kłokock – Głodowo nr 170520C” na odcinku 1430mb.
Prace wykonuje firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka.
Wartość inwestycji to 1 007 793,74zł, z czego 604 676,00 zł (60%) stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

2) W październiku 2020r. planowane jest zakończenie inwestycji pn. „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Krzyżówki – Barany – Grabiny nr 170533C” na odcinku 1956mb.
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
Wartość inwestycji to 993 440,36 zł, z czego 596 064,00 zł (60%) stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

3) Planowane zakończenie inwestycji pn. „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Łochocin – Lisek nr 170531C etap I i II” nastąpi w miesiącu listopad 2020r, na odcinku 1231mb.
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
Wartość inwestycji to 803 618,48zł, z czego 482 171,00zł (60%) stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.