Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2018-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2018-2020. Zapraszamy do składania ofert. Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Jednocześnie informujemy, że powstała nowa edycja generatora ofert na rok 2018. W związku z tym, wszystkich użytkowników poprzedniej edycji, informujemy o konieczności zarejestrowania się i założenia nowego konta (na stronie www.generatorofert2018.kujawsko-pomorskie.pl), aby móc wziąć udział w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na rok 2018. Poprzednia wersja generatora (Generator ofert 2017) służy wyłącznie do rozliczenia dotacji za rok ubiegły, a oferty złożone za jej pośrednictwem nie będą podlegały ocenie.

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) –  zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenia  doskonalące efektywność aplikowania o środki na realizację zadań publicznych, które odbędą  się 9 grudnia we Włocławku, 11 grudnia w Bydgoszczy, 12 grudnia w Inowrocławiu, 13 grudnia w Grudziądzu i 18 grudnia  w Toruniu, i prowadzone będą z wykorzystaniem online Generatora ofert 2018.

Szkolenia, są realizowane w ramach zadania  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny.

Miejsce szkoleń wraz z wykazem terminów w poszczególnych miastach:

MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN I GODZINY

WŁOCŁAWEK - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i  Wolontariatu ; ul. Żabia 12a

9 grudnia 2017, szkolenie od 11.00 do 14.00 ( przed szkoleniem zapraszamy na konsultacje – od 9.00 do 11.00)

BYDGOSZCZ –  Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

11 grudnia 2017 szkolenie od 9.30 do 12.30 ( po szkoleniu – konsultacje )

INOWROCŁAW – Starostwo Powiatowe ;

 ul. Mątewska 17; Sala Obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego,(  s.115);

12 grudnia 2017 szkolenie od 9.30 do 12.30 ( po szkoleniu – konsultacje )

GRUDZIĄDZ – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1

13 grudnia 2017 szkolenie od 10.00 do 13.00 ( po szkoleniu – konsultacje )

TORUŃ – Urząd Marszałkowski , Plac Teatralny 2; Sala Patio I piętro

18 grudnia 2017 szkolenie od 16.00 do 19.00 (przed szkoleniem zapraszamy na konsultacje – od 14.00 do 16.00)


Bezpośrednio po szkoleniach, lub jak w przypadku szkoleń we Włocławku i w Toruniu – przed szkoleniami  -  zapraszamy na konsultacje projektowe dla ngo,
 podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące składania ofert, a także rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania publicznego. Adresaci szkoleń: członkowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl ,  najpóźniej dzień przed terminem wybranego przez siebie szkolenia.
Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl