Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa – wydawanie skierowań

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie uprzejmie informuję, że od 22.01.2018 r. do 2.02.2018 r. pracownicy socjalni będą wydawali skierowania dla 2400 osób, według kolejności zgłoszeń, uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Druki skierowań należy pobierać w siedzibie GOPS-u , tj. Lipno ul. Mickiewicza 29 pokój nr 4 w godzinach urzędowania.
Do otrzymania żywności uprawnione będą osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.

- dla osób samotnych 1268,00 zł netto;

- dla osób w rodzinach 1028, 00 zł netto.