Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Bardzo uroczyście 100 lat Niepodległej Polski świętowało Wichowo

Bardzo uroczyście 100 lat Niepodległej Polski świętowało Wichowo. 10 listopada OSP i Ośrodek Kultury włączyły się w uroczystości parafialne organizowane przez ks. proboszcza Henryka Wysockiego. Mszę św. za Ojczyznę rozpoczął koncert zespołu instrumentalno- wokalnego „DLA NIEPODLEGŁEJ”, druhowie uczcili pamięć założyciela OSP Wichowo ks. kanonika Antoniego Klimaszewskiego udziałem pocztu sztandarowego i złożeniem kwiatów na grobie założyciela w 100 rocznicę jego śmierci. Uroczystość środowiskowa odbyła się 11 listopada 2018 o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury. W programie była msza św. dziękczynna w 100-tną rocznicę niepodległości, celebrowana przez ks. Henryka Wysockiego i ks. prefekta Dawida Matusiaka, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w 100-tną rocznicę śmierci założyciela OSP Wichowo ks. Kanonika Antoniego Klimaszewskiego. Tablicę ufundowała jednostka z Wichowa i zamontowano ją na budynku remizy strażackiej. Dalszą część tej podniosłej uroczystości stanowił koncert „DLA NIEPODLEGŁEJ” w wykonaniu zespołu instrumentalno-wokalnego i chóru Floriana. Uroczystość w Wichowie zaszczycili swoją obecnością p. wójt Gm. Lipno Andrzej Szychulski , dyr. Biblioteki gm. w Radomicach p. Ewa Rozen, prezes powiatowy OSP p. Zbigniew Agaciński. Na zakończenie dyr. Ośrodka Kultury podziękowała wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości i zaprosiła na wspólne biesiadowa-nie przy biało- czerwonym torcie.