Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Radosne Obchody Święta Niepodległości w Radomicach

Dnia 14 listopada 2018 r. w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach odbyło się podsumowanie projektu pt.”Radosne Obchody Święta Niepodległości”. Głównym celem projektu było przedstawienie uczniom najważniejszych wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych. Koordynatorami projektu były: Małgorzata Falkowska i Ewa Sikorska. W projekcie brali udział uczniowie klas VI-VIII. Każda grupa miała przydzielone zadanie:

Kl.VI a-przygotowanie blogu dotyczącego projektu

Kl.VIb- opracowanie i przeprowadzenie quizu o Józefie Piłsudskim

Kl.VIIa- przygotowanie galerii portretów bohaterów okresu niepodległości

Kl.VIIb- zorganizowanie i przeprowadzenie „Przeglądu Piosenki Patriotycznej”

Kl.VIIIa- przygotowanie gazetki okolicznościowej dotyczącej projektu

Kl.VIIIb- przedstawienie montażu słowno-muzycznego dotyczącego 100 rocznicy odzyskania niepodległości.