Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa – wydawanie skierowań

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie uprzejmie informuję, że od 27.03.2019 r. do 10.04.2019 r. pracownicy socjalni będą wydawali skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Druki skierowań należy pobierać w siedzibie GOPS-u , tj. Lipno ul. Mickiewicza 29 pokój nr 4 i 8 w godzinach urzędowania.
Do otrzymania żywności uprawnione będą osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.

- dla osób samotnych 1402,00 zł netto;

- dla osób w rodzinach 1056, 00 zł netto.

UWAGA

Po odbiór żywności należy zgłaszać się pod niżej wskazany adres:

Włocławek ul. Płocka 2

Telefon kontaktowy 518 014 577