Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Uwaga Rolnicy! W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

Wojewódzka Komisja Wyborcza ustanowiła Gminę Lipno jako Okręg Wyborczy nr 63 oraz powołała Okręgową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Gminie Lipno w składzie:
1. Trojanowski Wojciech - Przewodniczący Komisji;
2. Chojnacki Bogdan - V-ce Przewodniczący;
3. Wenderlich Justyna - Sekretarz Komisji;
4. Lendecka Dorota - Członek Komisji;
5. Wiśniewski Tomasz - Członek Komisji.

Komisja będzie prowadziła dyżury w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnie w godzinach pracy Urzędu, w pok. nr 31 celem rejestracji kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej. Zgłoszenia kandydatów do izby przyjmowane będą do dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 1400 wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj.
- zgłoszeniem kandydata;
- zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
- oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie;
- oświadczeniem kandydata o niekaralności;
- listą osób popierających zgłoszenie kandydatury Pana/Pani - (50 podpisów rolników).
Dokumenty do pobrania w pok. 31 oraz poniżej.

Głosowanie na członków izby odbędzie się w Urzędzie Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29 (lokal wyborczy) w dniu 28 lipca 2019 r. w godz. od 8 00 do godz. 18 00.