Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Piknik w Złotopolu

"Po burzy wychodzi słońce’’.
Wspaniałe twarze dzieci i ich rodziców to obrazy, które można było zobaczyć podczas pikniku zorganizowanego 13 lipca 2019r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotopolu. To była udana i pełna atrakcji impreza integrująca lokalne środowisko. Zainteresowaniem cieszyło się stoisko informcyjno- promocyjne – PROW 2014-2020 sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Zarząd OSP w Złotopolu składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe podczas zorganizowanego pikniku:
Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego p. Anecie Jędrzejewskiej, Wójtowi Gminy Lipno p. Andrzejowi Szychulskiemu, Radnemu Powiatu Lipnowskiego p. Zbigniewowi Agacińskiemu, Radnemu Gminy Lipno p. Józefowi Górnickiemu, Zarządowi Banku Spółdzielczego, mieszkańcom wsi Złotopole.
Ogromne także podziękowania dla osób, które przyczyniły się do zorganizowania festynu. Pomoc, którą nam zaoferowali, wpłynęła na oryginalność całej imprezy. Wyrazy uznania dla Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie bryg. Piotra Rutkowskiego, druhen i druhów z OSP w Złotopolu, profesjonalnych animatorów ,,Ciotka Klotka”, p. Kazimierza Zwolińskiego z Jankowa oraz sołtysa sołectwa Złotopole p. Jarosława Kryst.