Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Szkolenie językowe – sprawdź, czy także dla Ciebie.

Miło nam poinformować, że Gmina Lipno dołączyła do projektu "W Kujawsko-pomorskiem mówisz - masz certyfikowane szkolenia językowe". 

Chcesz nauczyć się języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, a może podwyższyć swoje umiejętności w zakresie tych języków? Będzie to możliwe dzięki darmowym kursom, organizowanym przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House. Aby wyrazić chęć uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej www.projektmowiszmasz.pl.

Na terenie naszej gminy szkolenia odbywać się będą w Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu i Radomicach. Pierwsze zajęcia zaczną się już we wrześniu.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych i przynależą do minimum jednej z grup: - osoby o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie średnie wykształcenie), - osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia), - osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia). Do uczestnictwa zapraszamy również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, o ile zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Z kursów skorzysta dziesięć tysięcy osób z województwa kujawsko – pomorskiego. Będą one trwały 180 godzin. Uczestnicy w tym czasie przygotują się do egzaminu językowego po którym otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TOEIC, WiDaF, TFI. Udział w kursach i egzaminach jest darmowy, uczestnicy zobowiązani zostaną jedynie do pokrycia kosztów zakupu podręczników. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem mailowym zapisy@projektmowiszmasz.pl lub pod numerem telefonu 507927366.