Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Listopad miesiąc zadumy

Listopad to miesiąc zadumy i wspomnień nad tymi, którzy odeszli, nad bliskimi z rodzin, krewnymi i wszystkimi, których znaliśmy. To także czas wyjątkowego wspominania osób, które życie swoje stracili w czasach wojen i zawirowań historycznych.
Koniec października zapisał się na stałe w kalendarzu naszej społeczności, kiedy to przedstawiciele uczniów naszej szkoły udają się pod pomnik poświęcony pomordowanym w czasie II wojny światowej mieszkańcom Radomic i okolic. To tradycja i nieodłączny element wyrażania szacunku i pamięci. Przed nadchodzącym dniem 1 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami uporządkowali miejsce wokół pomnika, zapalili znicze i złożyli kwiaty.
W tym roku opieka nad miejscem pamięci miała szczególny wymiar, ponieważ wpisywała się w akcję ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” .