Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Logo graficzne firmy Nexera oraz Fonon.

Budowa światłowodów na terenie Gminy LIPNO

Informujemy mieszkańców, że na terenie gminy LIPNO, rozpoczyna się kolejny etap prac projektowych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa, polegających na budowie światłowodu umożliwiającego dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Inwestycja realizowana jest przez firmę Nexera Sp. z o.o. która jest beneficjentem 14 konkursów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – polegającego na : Wyeliminowaniu terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu w wysokich przepustowościach na terenach wiejskich na obszarze województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

W związku z tym, przedstawiciele firmy NEXERA Sp. z o o odwiedzają mieszkańców w celu podpisania stosownych zgód. Podpisywane przez właścicieli działek zgody, na pasie których przebiega infrastruktura, nie oznaczają automatycznego korzystania z usług telekomunikacyjnych - usługi takie będą oferowane w przyszłości  przez operatorów lokalnych, wykorzystujących wybudowaną w ten sposób sieć światłowodową. Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z budową sieci.

Internet szerokopasmowy umożliwia przekazywanie wysokiej jakości obrazów, filmów, oglądanie telewizji internetowej, telefonowanie przez Internet z możliwością oglądania rozmówcy. Pozwala na korzystanie z różnorodnych zaawansowanych usług zdrowotnych, edukacyjnych czy społecznych np. e- usług takich jak: e-szkoła, e-PUAP, e-zdrowie. Wszystkie te usługi są możliwe przy wykorzystaniu jednego kabla światłowodowego.

Uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy LIPNO o współpracę, bo tylko dzięki wspólnemu działaniu będziemy mogli sprawnie i terminowo wybudować potrzebną sieć Internetu światłowodowego.

Więcej informacji  dot. realizacji projektu:

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/instytucje/instytucje-realizujace-program/

https://www.nexera.pl/