Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

bibliotekajpg [536x410]

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO
Z SIEDZIBĄ W RADOMICACH

"Biblioteka to przybytek na śceżaj otwarty,
zapraszający każdego w progi.
Wejdź gościu i stań się przyjacielem”
Jan Wiktor

Dyrektor Ewa Rozen

Tel.( 54) 287-94-92
Kom. 664 378 317
gbpradomice@poczta.onet.pl

adres strony www: www.radomice.naszabiblioteka.com

Na terenie Gminy Lipno od 1949 roku powołano Bibliotekę Publiczną Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach. W następnych latach zaczęto otwierać filie biblioteczne w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie.

Biblioteki prowadzą działalność statutową polegającą na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych. Ponadto prowadzą działalność informacyjno-bibliograficzną, popularyzację książki i czytelnictwa.

Biblioteki obsługują mieszkańców swoich miejscowości jak i okolic. Czytelnikami są głównie dzieci i młodzież, ale również i osoby dorosłe. Każdy znajdzie tu ciekawą pozycję książkową.

Księgozbiór uzupełniany jest na bieżąco o ciekawe nowości wydawnicze. Prenumeruje się też gazety i czasopisma. Ponadto biblioteki służą czytelnikom poprzez udostępnianie źródeł informacyjnych. W tej dziedzinie dużą pomocą są komputery z dostępem do Internetu, które biblioteki otrzymały w ramach akcji IKONKA.

Oprócz działalności podstawowej biblioteki organizują różne spotkania autorskie, wystawy, lekcje biblioteczne, zajęcia z dziećmi oraz wycieczki do bibliotek. Biblioteki włączają się też do akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom”.

W okresie wakacji Biblioteka Publiczna w Radomicach oraz wszystkie filie organizują co roku ,,AKCJĘ LATO”. Podczas tej akcji organizuje się dzieciom zabawy, konkursy i wycieczki. Zapewnia się też codzienny skromny posiłek. Zakończeniem zajęć wakacyjnych jest wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz dobra zabawa z atrakcjami. Nie zabraknie też skromnych upominków. Środki finansowe na ,,AKCJĘ LATO” biblioteki pozyskują z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ogólny księgozbiór Biblioteki Publicznej wraz z filiami to 50 386 woluminów. W bieżącym roku zakupiono 323 wol. nowości wydawniczych na kwotę 5 542 zł. Są to lektury szkolne, literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularno-naukowa.

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno oraz filie na bieżąco podejmują działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Współorganizują ze szkołami różne lokalne uroczystości. Ponadto czas pracy bibliotek dostosowano do potrzeb czytelników.

 

 

,, Książka i czytelnik są parą spojoną, węzłami trwałymi,

nierozerwalnymi.

Spojoną w miłości czy też w nienawiści.

Książki bez czytelnika nie można sobie wyobrazić,

Tak jak i samo pojęcie ,,czytelnik” uzależnione jest od książki.”

Jarosław Iwaszkiewicz