Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

gok_wichowo_4__kopiajpg [600x337]

Ośrodek Kultury z/s w Wichowie

Wichowo
87-600 Lipno
pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie

Dyrektor: Teresa Sztuka

tel. 664-786-885

e-mail: okwichowo@uglipno.pl

OŚRODEK KULTURY GMINY LIPNO W WICHOWIE

Instytucja Kultury Gminy Lipno została powołana uchwałą Rady Gminy Lipno z dn. 8 listopada 2007 r. W jej skład wchodzą: Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie i Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach oraz cztery filie biblioteczne w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie. Strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury stanowią: Ośrodek Kultury w Wichowie, Wiejski Dom Kultury w Trzebiegoszczu i Chodorążku oraz świetlica wiejska w Radomicach. Placówki realizują statutowe zadania, czyli – możliwość rozwijania zainteresowań, pasji mieszkańców gminy, kultywowanie, tradycji - przede wszystkim własnego regionu – Ziemi Dobrzyńskiej, organizowanie życia kulturalnego gminy. Systematyczna praca Ośrodka Kultury, to stałe formy pracy: koła zainteresowań, zespoły, zajęcia rekreacyjno-sportowe, takie jak: nauka gry na instrumentach muzycznych, taniec nowoczesny, aerobik, zumba, zdrowy kręgosłup 50+, fotografia, zajęcia plastyczne, zespół folklorystyczny, zajęcia recytatorsko-teatralne, chór OSP. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, tak by wszyscy chętni mogli z nich skorzystać. Wszystkie zajęcia dla mieszkańców gminy są bezpłatne. Placówki Kultury współpracują ze szkołami, z Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Stowarzyszeniami, Radami Sołeckimi, Kołem Łowieckim. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radnymi. Jest to bardzo ważne ze względu na położenie naszej gminy, by aktywizować poszczególne środowiska.

 

dsc_0727jpg [600x400]

dsc_0739jpg [600x400]