Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Z teczką Sztubaka o Niepodległej – lekcja historyczna w Karnkowie

W tym roku obchodzimy Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. My, Polacy doskonale wiemy, że niepodległość jest wielką wartością. Bezustannie należy zatem pielęgnować w pamięci naszą historię.
W dniu 5 listopada Biblioteka Publiczna w Karnkowie zaprosiła uczniów kl. II Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczynią na lekcje historyczną. Dla wprowadzenia uczniów w klimat 1918 roku przygotowany został pakiet w postaci plecaka ucznia przedwojennego gimnazjum.
Zajęcia zostały przeprowadzone w postaci pogadanki, w której była mowa o tym co zawiera Teczka Sztubaka. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się popularna w gra w "Zośkę" oraz banknoty z tamtych czasów. Lekcja historyczna uświadomiła uczniom, że sztubak to uczeń przedwojennego gimnazjum.
Na zakończenie dzieci śpiewały patriotyczne pieśni oraz recytowały wiersze o Ojczyźnie.