Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Bądź architektem swojego szczęścia”. Przedsięwzięcie jest realizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, a wspierane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zespół Szkół w Karnkowie propagując świadome wybory edukacyjne i zawodowe, kolejny raz włączył się do akcji, która trwała od 15 do 19 października.
W ramach podjętych działań dnia 15 października odbyło się spotkanie uczniów klas III gimnazjum oraz kl. VIII z Panią Martą Kowalską - doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. Spotkanie dotyczyło m.in. zapoznania z ofertą Urzędu Pracy, skierowaną do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, staży zawodowych oraz problemu bezrobocia. Uczniowie poznali także czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły średniej. Informacje uzyskane na zajęciach ułatwią uczniom podejmowanie decyzji o wyborze szkoły i ukierunkują na wybór zawodu w przyszłości.
Kolejnym działaniem było propagowanie zanikających zawodów. W trakcie losowania klasa wybierała zawód na temat którego uczniowie mieli przygotować dowolną prezentację. Zarówno wychowawcy jak i uczniowie włożyli wiele wysiłku aby zawód został przedstawiony ciekawie. Powstały bardzo interesujące ekspozycje, które oceniała komisja w składzie:
Wojciech Frymarkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Karnkowie
Elżbieta Wojciechowska – v-ce dyrektor Zespołu Szkół w Karnkowie
Kamil Komorowski – nauczyciel
Mariola Tkaczyk – pedagog szkolny
W konkursie wzięły udział następujące klasy: 0a – wych. Angelika Bejger – fotograf, 0b – wych. Beata Kowalewska – zegarmistrz, kl. I – wych. Małgorzata Wysocka – cukiernik, kl. II – wych. Lucyna Lorek – stolarz, kl. III – wych. Maria Szmidt – młynarz, kl. Va – wych. Ewa Adamkiewicz – czapnik , kl. Vb – wych. Krzysztof Lewandowski –piekarz , kl. VI – wych. Małgorzata Omańska – kominiarz, kl. VII – wych. Magdalena Złakowska – pucybut, kl. VIII – wych. Krzysztofa Grzywińska – kowal, kl. IIIb gim. – wych. Mirosława Marczewska – garncarz
Komisja jednoznacznie stwierdziła, że wszystkie ekspozycje były bardzo ciekawe.
Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością w doborze formy prezentacji.
Komisja przyznała następujące nagrody :
Kategoria : 0 - III
1 m-ce: kl. 0a
Wyróżnienie : kl. I
Kategoria : IV – VIII + III gim.
1 m- ce : kl. VI
Wyróżnienie : kl. VII
W czasie całego tygodnia uczniowie mieli możliwość skorzystania z porad indywidualnych oraz sprawdzić się w testach skłonności zawodowych i labiryncie zawodów. Uzupełnieniem akcji były lekcje z wychowawcą, w czasie których nauczyciele, w zależności od wieku swoich wychowanków, prezentowali świat zawodów, pomagali dostrzec mocne strony, predyspozycje i zainteresowania oraz ich znaczenie w wyborze przyszłej szkoły i zawodu.