Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Konkurs recytatorski w Trzebiegoszczu

Dla Niepodległej! Dnia 29.10.2018 roku w naszej placówce odbył się wewnątrzszkolny konkurs recytatorski mający na celu wyłonienie uczniów najlepiej prezentujących wiersze o tematyce patriotycznej. Udział wzięli w nim przedstawiciele klasy trzeciej, której wychowawczynią i jednocześnie opiekunem przygotowującym do konkursu jest pani Małgorzata Witkowska. Wszyscy biorący udział w tym małym, acz ważnym geście patriotyzmu otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział oraz drobne upominki książkowe. Natalia Turowska i Wojciech Kułakowski zaprezentowali się natomiast najlepiej i to oni będą w nagrodę stawać w szranki z innymi miłośnikami poezji pięknie mówionej w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Radomicach pt. „Nasz kraj malowany wierszem”. Pomocą w przygotowaniach służył również polonista Piotr Arent.