Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

,,Drogi do niepodległości” w Zespole Szkół w Karnkowie.

Dnia 15 listopada w Zespole Szkół w Karnkowie odbyła się uroczystość środowiskowa ,, Drogi do niepodległości”. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie z ogromną przyjemnością witali w progach szkoły licznie przybyłych rodziców oraz mieszkańców Karnkowa, Lipna oraz z terenu gminy Lipno.                                                                                      

Swoją obecnością zaszczycił uroczystość proboszcz Parafii św. Jadwigi w Karnkowie, radni Gminy Lipno, sołtysi, leśnicy oraz inne osoby z którymi szkoła współpracuje na co dzień.  Z wielką radością zostali powitani emeryci, bowiem dla nich to święto ma szczególny wymiar.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół w Karnkowie- Wojciech Frymarkiewicz. Dziękując za przybycie serdecznie zaprosił  zebranych do wspólnego świętowania tak radosnego wydarzenia, jakim jest 100-lecie odzyskania niepodległości. Następnie jak tradycja  przodków nakazuje  poprowadził poloneza . Do korowodu zostali zaproszeni przybyli goście.

Część artystyczną stanowił montaż słowno – muzyczny, który odnosił się do najważniejszych wydarzeń  okresu niepodległości. Teksty i prezentowane utwory   muzyczne zostały wykonane przez uczniów oraz  gościnnie  przez nauczycieli. Wiele emocje wśród zebranych wywołała  przepięknie  zaśpiewana  przez Panią Hannę Kacprzak pieśń katolicka pt. ,,Boże coś Polskę”. Podobne wzruszenie ogarnęło zebranych w trakcie  wspólnego  śpiewu  ,, Roty”, którą  intonowały uczennice gimnazjum. Celem spotkania było przesłanie, że muzyka łączy. Bez względu na zdolności muzyczne i poglądy polityczne.  Repertuar został trafnie dobrany co sprawiło, że zebrani z ogromną radością śpiewali każdy utwór. Echo niosło w dal : ,,Wojenko, wojenko”, ,, Przybyli ułani pod okienko” czy intonowane przez Pana  Marcina Chojnickiego  ,, Serce w plecaku”. Wśród pieśni, które są  symbolami  transformacji zabrzmiały: ,, Nie pytaj o Polskę” oraz ,, Żeby Polska była Polską”. Kolorowym, biało czerwonym akcentem  spotkania były występy taneczne uczniów. Polka warszawska i krakowiak zostały przyjęte gromkimi brawami.                                                                                                                                      

Niezwykle miłym akcentem , który uprzyjemnił atmosferę i dodał ciepłabbył  poczęstunek, przygotowany we współpracy z członkami Stowarzyszenia ,,Nasze Karnkowo”. Wieczór dostarczył wszystkim  uczestnikom mnóstwo wzruszeń i refleksji. Wielkie wydarzenie, jakim jest 100- lecie odzyskania niepodległości  przejdzie do historii Polski. Pamięć o tym wydarzeniu pozostanie także w  historii szkoły. Będzie wskazówką dla przyszłych pokoleń, że należy pielęgnować tradycje ponieważ naród bez pamięci i przeszłości traci tożsamość i nie istnieje.