Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

I sesja Rady Gminy Lipno w kadencji 2018-2023

20 listopada 2018 r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Lipno rozpoczęła się I sesja Rady Gminy w kadencji 2018-2023. Sesję otworzył Radny Senior Pan Jan Kowalski. Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożyli radni elekci obejmując w ten sposób oficjalnie funkcję Radnych Gminy Lipno. Następnie ślubowanie złożył wójt elekt Andrzej Piotr Szychulski, obejmując w ten sposób oficjalnie urząd Wójta Gminy Lipno. Kolejnymi punktami porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy, a następnie dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy. W wyniku tajnych głosowań funkcje te objęli: Andrzej Chojnicki – Przewodniczący Rady Gminy, Jan Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Janusz Lorenc – Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Cały przebieg sesji był transmitowany w Internecie na żywo.

Nagranie archiwalne z pierwszej sesji dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=LvkyebatpFU