Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Dzień Bezpiecznego Internetu SP Wichowo

   W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie zostały ogłoszone konkursy przez nauczycieli informatyki: p. dyr. I. Rutkowską i p. M. Sadowską były przeznaczone dla wszystkich uczniów szkoły z uwzględnieniem grup wiekowych.     Wykonanie plakatu „Z Internetem za pan brat”, komiksu „Ja i smartfon”, filmu „Moje kompetencje cyfrowe w świecie smartfonów” oraz prezentacji w programie PowerPoint o tematyce „Bezpieczny Internet” były działaniami związanymi z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.

   Oto wyniki konkursów:

Plakat „Z Internetem za pan brat” – I miejsce - Igor Buczyński – kl „0”1

 Komiks „Ja i smartfon” - I miejsce – Julia Przybyszewska – kl IV

Film „Moje kompetencje cyfrowe w świecie smartfonów” - I miejsce – Natalia Sowa, Zuzanna Greszkiewicz – kl. VIII, Adrian Laskowski – kl.VII

Prezentacjia „Bezpieczny Internet”

I miejsce – Igor Trojanowski  - kl. V

II miejsce – Aleksandra Czajkowska – kl. VI

II miejsce – Nadia Szychulska – kl. VI

III miejsce – Marcel Jasiński – kl. V

III miejsce – Natasza Szychulska – kl. V

  Nagrodzone prace zostały zaprezentowane uczniom  szkoły podczas zajęć informatycznych.