Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Sejm Dzieci i Młodzieży z uczniami SP Maliszewo

Dnia 1 czerwca br. uczennice klasy VIII Szkoły Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie – Wiktoria Urbańska i Wiktoria Kolczyńska - wzięły udział w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku w sesji SDiM wzięło udział aż 453 dwuosobowych zespołów. Te z nich, które przeprowadziły najciekawsze badania oraz zrealizowały plan działań, zostały zaproszone na posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Zadaniem dziewcząt było zebranie materiałów i rozpowszechnienie wiedzy na temat wybranego posła sejmu II RP, który działał również podczas II wojny światowej i okupacji. Uczennice zaprezentowały sylwetkę lokalnego patrioty, mieszkańca Radomic – Tadeusza Świeckiego.

Od godziny 9.00 ósmoklasistki spotkały się z przedstawicielami klubów poselskich w Sali Kolumnowej i zwiedziły budynek Sejmu. O godzinie 10.00 rozpoczęło się posiedzenie – najpierw nastąpiły przemówienia gości, później młodzi posłowie i posłanki mogli zadawać pytania podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, którym obecnie jest Maciej Kopeć. Podczas posiedzenia SDiM młodzi parlamentarzyści obradowali na temat działalności posłów Sejmu II RP oraz ich losach w okresie II wojny światowej i okupacji. Zostały również poruszone aktualne kwestie społeczno-polityczne, kulturalne i gospodarcze. Była to dla młodych parlamentarzystów wyjątkowa okazja do pogłębiania swojej wiedzy o funkcjonowaniu demokracji parlamentarnej oraz możliwość aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie.

Na zakończenie obrad SDiM podjął uchwałę dotyczącą popularyzowania wiedzy o losach i działalności posłów na Sejm II Rzeczypospolitej w okresie drugiej wojny światowej i okresie okupacji.

Głównym organizatorem XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.