Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Finał Gminnego Konkursu Poetyckiego z elementami interpretacji teatralnej „Teatr to Ja!”

30 maja br. w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach miał miejsce finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego z elementami interpretacji teatralnej „Teatr to Ja!” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lipno. Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Radomicach przy cennym wsparciu Wójta Gminy Lipno, który ufundował nagrody i statuetki konkursowe.  

Konkurs swoją obecnością uświetnili: Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Lipno, Kazimierz Mątowski – Zastępca Wójta Gminy Lipno, Teresa Sztuka – Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, Hanna Szlągiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Danuta Swarcewicz – emerytowana Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach

Głównym założeniem konkursu było promowanie wśród uczniów aktywnej postawy wobec życia kulturalnego, prezentacja talentów artystycznych dzieci klas młodszych, wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań teatralnych, a także twórcza wymiana doświadczeń dzieci z terenu Gminy Lipno.

W Konkursie mogły wziąć udział dzieci z klas 0-III szkół podstawowych z terenu Gminy Lipno wyłonieni na drodze eliminacji wewnętrznych w placówkach. Do konkursu każda placówka mogła zgłosić po 2 uczestników z każdej kategorii wiekowej, jeżeli w szkołach są klasy równorzędne to po 2 uczestników z każdej klasy.

Komisja w składzie: Przewodniczący Komisji Dariusz Chrobak, Ilona Wiśniewska i Bożena Witkowska oceniała występy uczestników, którzy zgłosili się do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim z elementami interpretacji teatralnej „Teatr to Ja!”. Głównymi kategoriami oceny były:

- interpretacja teatralna,

- poprawność językowa,

- spójność prezentacji,

- wartość artystyczna zastosowanych środków wyrazu,

- dobór repertuaru.

W konkursie wzięło udział 22 uczestników, w I kategorii klas 0-I szkoły podstawowej 11 uczestników i II kategorii klas II-III szkoły podstawowej 11 uczestników.

Komisja przyznała:

Nagrodę Grand Prix – Zuzanna Pipczyńska z klasy IIa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomicach

W kategorii klas 0-I szkół podstawowych:

I miejsce – Julia Kilanowska z klasy 0b Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomicach

II miejsce – Lena Ałtyn z klasy 0b Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomiach

III miejsce – Oliwia Dankowska z klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu

Wyróżnienie – Weronika Kryst z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomiach.

Wyróżnienie – Tobiasz Stefański z klasy 0b Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomiach

Wyróżnienie – Lena Szymborska z klasy 0a Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomiach

Wyróżnienie – Emilia Leśniewska z klasy 0b Zespołu Szkół w Karnkowie.

W kategorii klas II-III szkół podstawowych:

I miejsce – Alicja Leśniewska z klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie.

II miejsce – Oliwia Szlągiewicz z klasy IIa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomicach.

III miejsce – Stanisław Lewandowski z klasy III Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu

Wyróżnienie – Dominika Kwatek z klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu

Wyróżnienie – Nadia Kucharska z klasy IIIb Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomiach

Wyróżnienie – Aleksandra Chrzanowska z klasy IIIb Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomiach

Wyróżnienie – Dżesika Kowalska z klasy IIb Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomicach