Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Powiatowo-Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Powiatowo-Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF odbyły się w tym roku 23 czerwca na stadionie w Dobrzyniu N/Wisłą. W zawodach wzięło udział łącznie 12 drużyn z całego powiatu. MDP chłopcy - drużyn 10, MDP dziewczęta - drużyn 2. Zawody przeprowadziła Komisja sędziowska pod czujnym okiem Sędziego Głównego Druha Jerzego Fydrycha. Celem organizacji zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych jest w szczególności zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach OSP. Członkami MDP mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 16 lat. Ochotnicze Straże Pożarne podejmują ważną misję organizując Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Ta organizacja dla najmłodszych jest swoistą szkołą dla młodzieży zasilającej w dalszej kolejności szeregi OSP.
Do rywalizacji w zawodach stanęły 2 drużyny z Gminy Lipno tj. MDP Brzeźno i MDP Chlebowo. Młodzi adepci strażactwa mogli pochwalić się ogromną wiedzą, umiejętnościami i niemałą sprawnością.
Kolejność zawodników Gminy Lipno w poszczególnych grupach uplasowała się następująco:
szczebel gminny Lipno - chłopcy: I miejsce MDP Chlebowo, II miejsce MDP Brzeźno
szczebel powiatowy: II miejsce MDP Chlebowo, III miejsce MDP Brzeźno
Organizatorami zawodów był Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Lipnie, Urząd Gminy w Dobrzyniu N/Wisłą i PSP Lipno. W wręczeniu zwycięzcom pucharów i dyplomów uczestniczył Pan Wójt Andrzej Piotr Szychulski, gratulując dziękował zawodnikom za wielkie zaangażowanie i wyszkolenie.