Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Droga gminna Kłokock – Głodowo będzie przebudowana

Dnia 22 maja 2019 roku pomiędzy Gminą Lipno a Województwem Kujawsko-Pomorskim została zawarta umowa dotycząca dofinansowania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej, realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstaw na istniejącej nawierzchni gruntowej w obrębie geodezyjnym Tomaszewo, Rumunki Głodowskie, Huta Głodowska. Gmina realizuje ww. przedsięwzięcie w zakresie przebudowy drogi gminnej Kłokock – Głodowo Nr 170520 C na długości 995 m b. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Wartość inwestycji 862 937,62 zł. Dofinansowanie robót z budżetu województwa dotyczy długości do 450 m i wynosi 81 000,00 zł.

autor zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Szymon Zdziebło/tarantoga.pl