Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Warsztaty ekologiczne

W dniach 24, 25 i 26 czerwca 2019r. po raz drugi uczniowie ze Szkół Gminy Lipno brali udział w 3 dniowych Warsztatach Ekologicznych w Gostynińsko - Włocławskim Parku Krajobrazowym.
Uczniowie brali udział w zajęciach pn. „Lubię tu być… na zielonym!” w pracowni dydaktycznej Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, w przylegającym do niej ogrodzie edukacyjnym „Rycykowy Zakątek”, w terenach leśnych oraz nad jeziorami GWPK. Na ścieżce przyrodniczej Dzilno–Kukawy młodzież poznała: Ekosystem leśny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Jezioro Rakutowskie i jego awifaunę, a także mogli podziwiać Dęby szypułkowe na Krzywym lesie.
Uczniowie chętnie i z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w 3-dniowych warsztatach ekologicznych, zorganizowanych przez Wójta Gminy Lipno we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim.