Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Gmina Lipno wystąpiła o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy

W związku z ogłoszonym komunikatem nr 7 IUNiG – PIB w Puławach oraz faktem, że w dniu 24.07.2019 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski podjął decyzję o przyjmowaniu wniosków o powołanie komisji na naszym terenie, Gmina Lipno wystąpiła o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy.
Zgodnie z systemem monitoringu suszy rolniczej dla gminy Lipno, na dzień 25.07.2019 r. zagrożone wystąpieniem suszy są uprawy: zboża jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe, prowadzone na glebach I kategorii glebowej (bardzo lekkich).
Poszkodowani w tym zakresie rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w Urzędzie Gminy Lipno (II piętro, pokój nr 29). Szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji, w związku z powyższym wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć na co najmniej 4 dni przed zbiorem uprawy podlegającej szacowaniu.
We wniosku należy wypisać powierzchnie wszystkich upraw, wraz z numerami działek, zgodnie z wnioskiem o dopłaty złożonym w ARiMR w 2019 roku. Hodowcy podają również dane dotyczące produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedaż) z ostatnich trzech lat oraz roku bieżącego.
Do wniosku należy dołączyć kserokopie map z zaznaczonymi uprawami.

/-/ Marek Wysocki
Kierownik Referatu
Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska

Załączniki