Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

„Lekcje z ZUS” – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

Szanowna Państwo,

serdecznie zapraszam do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, także w roku szkolnym 2019/2020. Będzie to już szósta edycja naszego programu, który kierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Z roku na rok projekt cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory wzięło w nim udział blisko 230 tysięcy uczniów z ponad 1400 szkół.

„Lekcje z ZUS” zawierają treści z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach, m. in. technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec i technik ekonomista.

Uczyć o ubezpieczeniach społecznych jest łatwiej z naszą pomocą i dlatego:

· przygotowaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów („Zeszyt nauczyciela” z płytą CD i „Zeszyt ucznia), gotowe scenariusze lekcji oraz stronę internetową www.zus.pl/edukacja,

· zapewniamy indywidualne wsparcie eksperta ZUS – opiekuna merytorycznego projektu,

· udostępnimy dodatkowe materiały informacyjne o ubezpieczeniach społecznych,

· wystawimy nauczycielom zaświadczenia o udziale w projekcie edukacyjnym,

· zaprosimy na szkolenia, konferencje, seminaria i wykłady z zakresu ubezpieczeń społecznych organizowane wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Uniwersytetami Pedagogicznymi.

Projekt ma swoją stronę na Facebooku, która zawiera wiele treści merytorycznych, które publikujemy kilka razy w tygodniu. Wśród nich można znaleźć m.in.:

· ciekawostki na temat ubezpieczeń społecznych i ZUS,

· animacje poradnikowe,

· infografiki i dane liczbowe,

· fakty i mity o ubezpieczeniach,

· relacje z wydarzeń edukacyjnych, które organizuje ZUS,

· materiały partnerów medialnych np. Bryk.pl, Interia.pl.

Grafiki opisujemy w taki sposób, aby mogły korzystać także osoby, które używają czytników ekranu (niedowidzący i niewidomi).

Jesteśmy również na youtube - na kanale Elektroniczny ZUS”Elektroniczny ZUS”.

Wszystkie materiały dydaktyczne do Lekcji udostępniliśmy też w wersji elektronicznej na:

www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/materialy-uzupelniajace

„Lekcje z ZUS” objęli honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” jest Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Od 2014 r. wzięło w niej udział ponad 118 tys. uczniów z ponad 1000 szkół.

Olimpiada jest trzyetapowa (szkolna, regionalna i centralna). Na uczestników etapu centralnego czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (laptopy, tablety, czytniki e-booków) oraz indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe. Laureaci z miejsc I – IV otrzymują indeksy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Bożena Maria Wankiewicz, telefonicznie pod numerami 56 6109313, 502007756 lub elektronicznie pod adresem: bozena.wankiewicz@zus.pl Na ten adres e-mail prosimy przesłać zgłoszenie do projektu wraz z informacją, czy przesłać Państwu materiały dla nauczycieli i uczniów w formie papierowej i dla ilu uczniów. W formie elektronicznej dostępne są na stronie ZUS.

Termin zgłoszenia szkoły do Olimpiady mija 15.11.2019r.

Zapraszam na „Lekcje z ZUS” – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych.


Joanna Karsznia

Koordynator ds. komunikacji społecznej  i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bydgoszczy

Wydział Organizacji i Analiz

Ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszczy

tel. 52 34-18-124; 502 007 721