Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

SP Trzebiegoszcz: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

W dniu 20 września 2019 r. uczniowie klas 0-VIII oraz przedszkole wraz z nauczycielami wzięli udział w „Sprzątaniu Świata”, która została przeprowadzona na terenie okolicznych lasów. Tegorocznej akcji przyświecało hasło „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Jej celem było podejmowanie działań, dzięki którym można nauczyć się nawyku racjonalnego gospodarowania zasobami i unikania wytwarzania niepotrzebnych odpadów. Innymi słowy akcja miała uświadomić, jak należy być jeszcze bardziej odpowiedzialnym za środowisko.

O godz. 9.00 wszyscy uczestnicy, po wstępnej pogadance pana leśniczego na temat zachowania się w lesie oraz zachowania bezpieczeństwa, pozytywnie zmotywowani, zaopatrzeni w worki i rękawiczki zajęli się oczyszczaniem przydzielonego terenu. Sprzątającym sprzyjała słoneczna pogoda, a dzięki aktywnej postawie uczniów udało się zebrać wiele worków śmieci. Sprzątanie zostało zakończone ogniskiem, na którym zmęczeni pracą uczniowie w nagrodę za zaangażowanie piekli kiełbaski.

Około południa wszyscy wrócili do szkoły z poczuciem dobrze wykonanej pracy na rzecz środowiska, a pan leśniczy, podsumowując akcję, podziękował całej społeczności szkolnej za zaangażowanie, zapraszając jednocześnie do udziału w kolejnych programach ekologicznych.