Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Informacja dla rolników dotycząca usuwania folii rolniczych

Gmina Lipno planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celem zgłoszenia swojego udziału w programie priorytetowym "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".
Wójt Gminy informuje, iż celem złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie gminy Lipno zostanie przeprowadzona inwentaryzacja ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i Big-bagów.
W przypadku dużego zainteresowania programem Gmina złoży wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW, a po otrzymaniu dofinansowania w zależności od wielkości zamówienia zostanie skierowane zapytanie ofertowe lub ogłoszony zostanie przetarg.
W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Lipno, zamierzający skorzystać z pomocy zobowiązani są złożyć stosowny formularz w Urzędzie Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2019 r. Wzór wniosku do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 29.