Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
5 kompletów  specjalistycznych ubrań ochronnych rozłożonych na stole do pinponga

PZU pomaga w wsparciu strażaków ochotników na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP

W ramach umowy prewencyjnej z dnia 2 grudnia 2019 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na życie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Gmina Lipno otrzymała środki finansowe w kw. 8 tys. złotych ze wskazaniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki przeznaczone na wsparcie strażaków ochotników zostały przekazane  w ramach prowadzonej przez PZU działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych realizowanej w ramach programu działań prewencyjnych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Przyznane fundusze Gmina Lipno przeznaczyła na zakup 5 kompletów  specjalistycznych ubrań ochronnych używanych w trakcie akcji gaszenia pożarów i przekazała je druhom z jednostek OSP Łochocin i Radomice.

Odzież specjalistyczna ochronna stanowi niezbędne zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa podczas likwidacji istotnych zagrożeń lub miejscowych skutków wypadków.