Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Uczniowie piszący prace o niepełnosprawnościach

Lekcja o niepełnosprawności w Bibliotece Publicznej w Trzebiegoszczu

Osoby z niepełnosprawnościami to największa mniejszość społeczna na świecie. Jest również jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych. Co zrobić żeby to zmienić?  Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klas IV, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu podczas lekcji bibliotecznej prowadzonej przez Agnieszkę Bedyk w Bibliotece Publicznej w Trzebiegoszczu.

Temat niepełnosprawności jest nadal postrzegany w Polsce głównie poprzez pryzmat medyczny gdzie o osobach z niepełnosprawnością myśli się głównie jako o pacjentach, bądź o ludziach, których życie sprowadza się do „walki z tragedią”, jaką jest bycie osobą niepełnosprawną. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak wielkie znaczenie ma wsparcie drugiej osoby  i co naprawdę jest najtrudniejsze w niepełnosprawności. Warto pomagać, ale pomagać też trzeba umieć, trzeba to robić mądrze. Tego też dowiedzieliśmy się z książki jak nieść pomoc w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością nas potrzebuje .Temat zajęć został poruszony w oparciu o książkę wydaną przez fundację Humanity in Action „ O osobach z niepełnosprawnościami. Publikacja fundacji tłumaczy trudne i często nieznane tematy. Zmienia nasze spojrzenie oraz zmusza do refleksji. Młodzież wychodząc z zajęć otrzymała pracę domową : nieść pomoc tym , którzy jej potrzebują.