Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Ważne: ograniczenia w dostępie do usług dla interesantów

W związku z działaniami profilaktycznymi, zmierzającymi do minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Urząd Gminy wprowadza ograniczenia usług dla interesantów.
Petenci będą przyjmowani tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki, których sprawy wymagają osobistego stawiennictwa w urzędzie, obsługiwani będą za pośrednictwem Punktu Obsługi, mieszącego się na parterze Urzędu Gminy, w godzinach od 7.30 do 12.00.

W miarę możliwości sprawy urzędowe załatwiać należy w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP. Zachęcamy przede wszystkim do kontaktu telefonicznego.

-       tel. (54) 287-20-48,

-       tel. (54) 288-62-00,

-       tel. (54) 288-62-01, tel./fax (54) 287-27-48, tel./fax (54) 288-62-02.

Wykaz telefonów bezpośrednich do pracowników urzędu oraz jednostek podległych dostępny jest na stronie BIP.(link)

Przypominamy również o możliwości załatwiania spraw urzędowych za pomocą:

-       platformy e-PUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Osoby, które nie posiadają profilu, mogą skorzystać z logowania z wykorzystaniem bankowości elektronicznej lub e-dowodu

-       poczty elektronicznej na adres e-mail: lipno@uglipno.pl,

-       korespondencji tradycyjnej na adres urzędu: Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno.

Będzie również ograniczona dostępność do Kasy w siedzibie Urzędu. Kasa nie będzie obsługiwała bieżących wpłat i wypłat. Prosimy o regulowanie wszelkich należności i opłat
w postaci płatności elektronicznych na wskazany w fakturach lub decyzjach numer rachunku bankowego.
RACHUNKI BANKOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIPNO

GMINA LIPNO

67 1020 1462 0000 7202 0343 4107

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

39 1020 1462 0000 7702 0343 5724

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

53 1020 1462 0000 7802 0343 3968

58 1020 1462 0000 7602 0343 3976

Biblioteka Publiczna Gm. Lipno z siedzibą w Radomicach

77 1020 5170 0000 1302 0174 5520

Ośrodek Kultury Gm. Lipno
z siedzibą w Wichowie

72 1020 5170 0000 1502 0174 5512

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Karnkowie i Złotopolu będą nieczynne do odwołania.

 

Decyzja o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich służy bezpieczeństwu i ochronie zdrowia wszystkich mieszkańców i pracowników, a przede wszystkim ma na celu zapobieganie epidemii.