Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Zawieszenie działalności instytucji kultury w gminie Lipno

W związku z zagrożeniem koronawirusem Wójt Gminy Lipno uznał za zasadne i podjął decyzję o czasowym zawieszeniu działalności od 12 marca 2020 r. instytucji kultury podległych Samorządowi Gminy Lipno. Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach i zaleca realizację wyłącznie czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania instytucji.