Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Wał drogowy pracujący przy przebudowie drogi gminnej Okrąg – Kolankowo nr 170580C.

Nowe inwestycje drogowe na terenie Gminy Lipno

Na obecną chwilę w Gminie Lipno trwają prace wykończeniowe przy Modernizacji polegającej na remoncie drogi gminnej Popowo-Ostrowite nr 170527C, etapu II i III na długości 1662 m, którą wykonuje Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 407 769,31 złotych brutto. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości 5 m wraz z poboczami wzdłuż całej drogi i zjazdami do posesji i na pola. Termin zakończenia prac przebudowy w/w drogi upływa z dniem 30.06. 2020 roku. Także trwają prace przy przebudowie drogi gminnej Okrąg – Kolankowo nr 170580C na długości 995 m, którą wykonuje Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Koszt realizacji inwestycji wynosi 490 186,66 złotych brutto. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z poboczami i zjazdami do posesji i na pola. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na dzień 30 09.2020.

W niedalekiej przyszłości planujemy rozpoczęcie prac przy następujących inwestycjach drogowych:

  • Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Krzyżówki – Barany – Grabiny nr 170533C na odcinku 1956 m, którą wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 993 440,36 złotych brutto.
  • Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Kłokock – Głodowo nr 170520C na odcinku 1430 m, którą wykonywać będzie Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 1 007 793,74 złotych brutto.
  • Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Łochocin – Lisek nr 170531C, etap I i etap II na odcinku 1231 m, którą wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 803 618,48 złotych brutto.