Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Wykonana praca plastyczna prezentująca postać Jana Pawła II.

2020 rokiem Jana Pawła II w SP w Wichowie

Szkoła Podstawowa w Wichowie nosi imię znamienitego Polaka: Jana Pawła II, dlatego placówka ta postanowiła odpowiednio upamiętnić setną rocznicę narodzin Karola Wojtyły, który urodził się 18 maja 1920r. oraz podkreślić fakt, iż rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II.
W szkole zostało przeprowadzonych szereg działań, aby przybliżyć uczniom postać Jana Pawła II.
W związku z tym jednym z zadań były konkursy plastyczne.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej (np. w formie plakatu) prezentującej postać Jana Pawła II.
Konkursy zostały przeprowadzone w marcu. Miały zostać rozstrzygnięte w kwietniu. Nie było to możliwe w związku z epidemią koronawirusa w Polsce.
Celem konkursów było: zachęcenie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności Wielkiego Papieża Polaka - św. Jana Pawła II, kultywowanie pamięci o papieżu, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów.
Pierwszy z konkursów to „Jan Paweł II w moich oczach”. Jego organizatorem była p. Anna Leśniewska. Konkurs adresowany był od uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I – III.
Drugi konkurs „Jan Paweł II w oczach ludzi” organizowany był przez p. Grażynę Nowicką. Konkurs adresowany był do uczniów kl. IV – VIII.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Konkurs „Jan Paweł II w moich oczach” (oceny dokonało jury w składzie: p. Katarzyna Markowska, p. Gabriela Januła, p. Elżbieta Lewandowska, p. Grażyna Nowicka):
I miejsce – Kacper Szymański – kl. III i Jakub Wichrowski kl. 01
II miejsce – Marta Leśniewska kl. 02, Łukasz Krysztopolski kl. III
III miejsce – Igor Buczyński kl. Ib, Dominika Maciejewska kl. Ib
Wyróżnienie: Paulina Snopkowska kl. III
Konkurs „Jan Paweł II w oczach ludzi” (oceny dokonało jury w składzie: p. Katarzyna Markowska, p. Gabriela Januła, p. Elżbieta Lewandowska):
I miejsce –  Nikodem Ignaczuk kl. VI, Alicja Leśniewska kl. IV, Marcelina Skrzypińska kl. IV,
II miejsce- Ola Czajkowska kl. VII
III miejsce- Nikola Korpalska kl. V
Wyróżnienie – Alicja Macieja kl. V, Zuzanna Plisińska kl. IV.

Gratulujemy zwycięzcom.