Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Wójt Gminy Lipno odbiera dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych od marszałka Piotra Całbeckiego

Dotacja na inwestycje drogowe podpisana

Wczoraj (7 lipca) odbyło się uroczyste wręczenie umów na dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego i członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Nasza Gmina znalazła się wśród 64 samorządów, które otrzymały dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. O wsparcie wnioskują samorządy lokalne naszego regionu, zaś podziału tych środków dokonuje zarząd województwa kujawsko-pomorskiego. Nasz samorząd uzyskał wsparcie działań inwestycyjnych na kwotę 151 200,00 zł.